MATERIJAL

Proizvodi od krečnjaka

KAMENI AGREGATI

Frakcije: 0 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 –16 mm, 16 –31.5 mm.
Namena: koriste se kao komponente za izradu habajućih slojeva putnih konstrukcija od asfalt betona za puteve sa srednjim i lakim opterećenjem, te kao komponenta za izradu betona.
Isporuka: isporučuje se u rinfuznom stanju i transportuje kiperima ili železničkim vagonima.
Kontrola: prema JUS-u B.B3.100,B.B2.010, U. E4.014, U.E9.021 i U.E9.028.

KAMENE MEŠAVINE

Frakcije: 0 – 8 mm, 0 – 16 mm, 0 –31.5 mm, 0 –63 mm.
Namena: za izradu donjih-tamponskih i gornjih – nosivih slojeva putnih konstrukcija, komponenta za izradu betona, za nasipanje terena za pripremne radove.
Isporuka: isporučuje se u rinfuznom stanju i transportuje kiperima ili železničkim vagonima.
Kontrola: prema JUS-u B.B3.100,B.B2.010, U. E4.014, U.E9.021 i U.E9.028.

KAMEN KREČNJAK ZA ŠEĆERANE

Frakcija: 80 – 150 mm.
Namena: kao sirovina za kreč, u proizvodnji šećera za proizvodnju krečnog mleka.
Isporuka: isporučuje se u rinfuznom stanju i transportuje kiperima ili železničkim vagonima.
Kontrola: prema JUS-u B.B6.013.

KAMEN TUCANIK

Frakcija: 31.5-63 mm.
Namena: za izradu zastora železničkih pruga.
Isporuka: isporučuje se u rinfuznom stanju i transportuje kiperima ili železničkim vagonima.
Kontrola: prema uputstvu 331 – Uputstvo za prijem i isporuku tucanika za zastor za železničke pruge JŽ.

LOMLJENI KAMEN

Frakcija: 200 – 500 mm.
Namena: za gruba zidanja u hidrogradnji i niskogradnji.
Isporuka: isporučuje se u rinfuznom stanju i transportuje kiperima ili železničkim vagonima.

SEPARISANA RIZLA

Frakcija: 0 –60 mm.
Namena: za nasipanje terena kao deo pripremnih radova u gradjevinarstvu
Isporuka: isporučuje se u rinfuznom stanju i transportuje kiperima ili železničkim vagonima. „Montenegroput“d.o.o.Bijelo Polje poseduje sve Licence za proizvodnju kamena svih namjena koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva kao i sve vrste atesta koji su potrebnu te isto tako ima posebnu vrstu Ugovora sa Institutima za ispitivanje materijala za sva potrebna dodatna ispitivanja.

Zatvori Meni